تعلیم و تربیت اسلامی
ارائه خدمات کمیته امداد اردبیل با رویکرد تربیتی و فهم قرآنی ۰۷ تیر ۱۴۰۰

ارائه خدمات کمیته امداد اردبیل با رویکرد تربیتی و فهم قرآنی

حامد رضایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی در نهاد کمیته امداد برای خانواده‌های تحت پوشش توانمندسازی در حوزه فرهنگی، تربیتی و سلامت فکری است که انتظار می‌رود با برنامه‌های مؤثر در این حوزه به تقویت نهاد فکری و اعتقادی خانواده‌ها و گروه‌های نوجوان و جوان همتی راستین […]