تعاون
محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد 21 مرداد 1397
با حکم روحانی

محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد

رئیس جمهور طی حکمی انوشیروان محسنی بندپی را به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد.