تسهیلات مسکن روستایی
نامه ۲۵۴نماینده به میرکاظمی درباره تاخیر در پرداخت وام روستایی| دریغ از پرداخت یک ریال بودجه عمرانی! 12 آبان 1401

نامه ۲۵۴نماینده به میرکاظمی درباره تاخیر در پرداخت وام روستایی| دریغ از پرداخت یک ریال بودجه عمرانی!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همچنین از ابتدای سال جاری یک ریال بودجه عمرانی به استان ها ابلاغ نشده است و وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستائیان هم همین وضعیت را دارد.