بایگانی‌های تراکتورسازی - پایگاه خبری و اطلاع رسانی آذرمغان گرمی
یک بازیکن ۲ ملیتی در راه تراکتور ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

یک بازیکن ۲ ملیتی در راه تراکتور

تیم تراکتور در حال مذاکره با یک بازیکن 2 ملیتی است.