تدریس مجاری
دانش‌آموزان اهل گرمی رتبه اول جشنواره تدریس مجازی را کسب کردند 16 فروردین 1400

دانش‌آموزان اهل گرمی رتبه اول جشنواره تدریس مجازی را کسب کردند

دو نفر از دانش‌آموزان اهل گرمی رتبه اول کشوری و استانی جشنواره دانش‌آموزی تدریس مجازی را کسب کردند.