تداوم هوای سرد تا اواسط هفته آینده
سرعت تندباد در گرمی به ۸۶ کیلومتر بر ساعت رسید 11 بهمن 1398

سرعت تندباد در گرمی به ۸۶ کیلومتر بر ساعت رسید

مطابق اظهارات مدیرکل هواشناسی استان وزش بادهای تند در اغلب مناطق استان آغاز شده و در شهرستان گرمی شدت باد به 86 کیلومتر بر ساعت و در اردبیل به 72 کیلومتر بر ساعت رسیده است.