تایید صلاحیت
تایید صحت انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه گرمی 13 اسفند 1398

تایید صحت انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه گرمی

سخنگوی شورای نگهبان از تایید صحت برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۵۰ حوزه انتخابیه دیگر خبر داد.