تاسیسات هسته ای
اورانیوم ۶۰ درصد را با سرعت ۹ گرم در ساعت تولید می‌کنیم ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

اورانیوم ۶۰ درصد را با سرعت ۹ گرم در ساعت تولید می‌کنیم

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: سرعت تولید اورانیوم غنی سازی شده ۶۰ درصد، ۹ گرم در ساعت است. البته اورانیوم ۲۰ درصد نیز همزمان تولید خواهد شد.