بیمه شوندگان
اشتباه تامین اجتماعی اردبیل در ثبت مشخصات بیمه شوندگان 19 مرداد 1398

اشتباه تامین اجتماعی اردبیل در ثبت مشخصات بیمه شوندگان

اشتباه و سهل انگاری کارمند بیمه تامین اجتماعی شعبه یک اردبیل در ثبت مشخصات بیمه شوندگان ، مشکلات و اختلافاتی را برای چند خانوار بیمه شده بوجود آورده است.