بایگانی‌های بیمه تکمیلی - پایگاه خبری و اطلاع رسانی آذرمغان گرمی
بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر تا ۳۱ شهریور ماه تمدید شد ۰۱ تیر ۱۳۹۹

بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر تا ۳۱ شهریور ماه تمدید شد

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر خبر داد: بیمه درمان تکمیلی اهالی فرهنگ، هنر و رسانه به طور رایگان تا 31 شهریور تمدید شد.