بودجه سال ۹۹ باید براساس قانون برنامه ششم توسعه مصوب شود
بودجه سال ۹۹ باید براساس قانون برنامه ششم توسعه مصوب شود 04 دی 1398

بودجه سال ۹۹ باید براساس قانون برنامه ششم توسعه مصوب شود

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ تاکید کرد که بودجه ۹۹ باید براساس مفاد قانون برنامه ششم توسعه اصلاح و مصوب شود.