بهدگور
نجات معجزه آسای نوزاد زنده به گور شده از زیر خاک (عکس ۱۴+) 20 شهریور 1398

نجات معجزه آسای نوزاد زنده به گور شده از زیر خاک (عکس ۱۴+)

مادر 25 ساله این نوزاد به قصد کشتن فرزندش، وی را زنده به گور کرده بود اما ناکام ماند.