بهداشت روستایی
حکایت ۱۸ سال رنج/بانویی که یک تنه در برابر محرومیت‌ها ایستاده است ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

حکایت ۱۸ سال رنج/بانویی که یک تنه در برابر محرومیت‌ها ایستاده است

شغل بهورزی یکی از مشاغل مخاطره‌آمیز حوزه بهداشت و درمان بوده که اصلی‌ترین هدف فعالان این شغل محرومیت‌زدایی از چهره روستاهاست.