برق گرفتگی
حادثه برق گرفتگی، چراغ عمر مرد ۵۸ ساله را خاموش کرد 11 دی 1398

حادثه برق گرفتگی، چراغ عمر مرد ۵۸ ساله را خاموش کرد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان، گفت: مرد 58 ساله ساکن شهرستان "گرمی" هنگام جوشکاری براثر برق گرفتگي جان خود را از دست داد.