برخورد با دلالان
جریمه یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی دلالان مرغ در اردبیل  ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

جریمه یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی دلالان مرغ در اردبیل 

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: به دنبال نابسامانی در بازار مرغ و ورود سودجویان و دلالان با تشکیل پرونده بیش از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان عناصر دخیل در این مسیر جریمه شدند.