بالهارود،رودخانه
اختصاص ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی رودخانه بالهارود 24 آذر 1399

اختصاص ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی رودخانه بالهارود

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل از اختصاص ۸۰ میلیارد ریال اعتبار مالی از محل اعتبارات مدیریت بحران کشور به منظور ساماندهی رودخانه بالهارود خبر داد.