ایدرو
ماموریت ایدرو برای راه‌اندازی یک پروژه صنعتی در گرمی 17 اسفند 1399
وزیر صمت عنوان کرد:

ماموریت ایدرو برای راه‌اندازی یک پروژه صنعتی در گرمی

وزیر صمت در جریان سفر به شهرستان گرمی از ماموریت ایدرو برای راه‌اندازی یک پروژه صنعتی در گرمی خبر داد.