بایگانی‌های اکبر زارعی - پایگاه خبری و اطلاع رسانی آذرمغان گرمی
گرمی و سرمایه گذاری برای توسعه ۱۹ آبان ۱۳۹۹

گرمی و سرمایه گذاری برای توسعه

سرمایه گذاری در بخش صنعت یکی از عوامل سازندگی ملی و منطقه‌ای است.