اکبر ترکان
اکبر ترکان درگذشت ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

اکبر ترکان درگذشت

دبیر پیشین شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی درگذشت.