اوقاف اردبیل
طرح شکایت برای تعیین تکلیف املاک اوقاف در صورت عدم همکاری شهرداری اردبیل 17 مرداد 1397
مدیر کل اوقاف اردبیل خبر داد

طرح شکایت برای تعیین تکلیف املاک اوقاف در صورت عدم همکاری شهرداری اردبیل

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل از طرح شکایت برای تعیین تکلیف زمین‌های موقوفه در سطح شهر اردبیل در صورت عدم همکاری مجموعه شهرداری اردبیل خبر داد.