انی
دیدار نماینده مردم شهرستان‌های گرمی مغان و انگوت با مردم روستای انی 07 فروردین 1400

دیدار نماینده مردم شهرستان‌های گرمی مغان و انگوت با مردم روستای انی

نماینده مردم شهرستان‌های گرمی مغان و انگوت با مردم روستای انی دیدار کرد.