انفجار مهیب
انفجار مهیب در یک کارخانه امنیتی حساس در مرکز فلسطین اشغالی ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

انفجار مهیب در یک کارخانه امنیتی حساس در مرکز فلسطین اشغالی

منابع صهیونیستی گزارش دادند که در یک کارخانه امنیتی حساس در شهر الرمله در مرکز فلسطین اشغالی انفجاری مهیب به وقوع پیوسته است.