انشعابات
۸۵۸ انشعاب گاز رایگان در استان اردبیل واگذار شد ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۸۵۸ انشعاب گاز رایگان در استان اردبیل واگذار شد

اردبیل- اسماعیلی، مدیر عامل شرکت گاز اردبیل گفت: بیش از ۸۵۰ انشعاب گاز رایگان طی سال گذشته به جامعه هدف در استان واگذار شد.