انرژی پاک
قیمت خرید انرژی‌های پاک توجیه ندارد؛ کمر همت برای توسعه نیروگاه‌ها ۰۸ شهریور ۱۴۰۰

قیمت خرید انرژی‌های پاک توجیه ندارد؛ کمر همت برای توسعه نیروگاه‌ها

بهروز پورسلیمان در گفت‌و گو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: از چند سال پیش با تأمین زیرساخت‌ها و تجهیزات مناسب نسبت به راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی در سه راه رضی – اردبیل اقدام کردیم تا هموطنان از مزایای این نیروگاه که مهمتر از همه پا۹کی هوا را به همراه دارد، استفاده کنند. وی تصریح […]