امور عشایری
بازدید فرماندار شهرستان گرمی از مسیر کوچ عشایری 12 خرداد 1399

بازدید فرماندار شهرستان گرمی از مسیر کوچ عشایری

فرماندار شهرستان گرمی از مسیر کوچ عشایری بازدید کرد.