امنیت شغلی
امنیت شغلی کارکنان کشت و صنعت را تضمین می کنم/مشکلات سند عشایر حل می شود 05 دی 1397
استاندار اردبیل:

امنیت شغلی کارکنان کشت و صنعت را تضمین می کنم/مشکلات سند عشایر حل می شود

استاندار اردبیل گفت:مشکلات سند عشایر محدوده شرکت کشت و صنعت مغان تا یک سال آینده حل می شود.