امنیت تلگرام
کرک و نفوذ به پیام رسان «امن» تلگرام 06 شهریور 1398

کرک و نفوذ به پیام رسان «امن» تلگرام

فوربرز خبر کرک و نفوذ به پیام رسان «امن» تلگرام را توسط آژانس چینی رسانه‌ای کرد.