املاک تملک شده توسط بانکها
ضرورت فعال کردن واحدهای تولیدی تملک شده در راستای توسعه اقتصادی ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

ضرورت فعال کردن واحدهای تولیدی تملک شده در راستای توسعه اقتصادی

در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها فعال کردن واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی که در تملک بانک های اردبیل قرار دارد باید در دستور کار باشد.