بایگانی‌های امام جمعه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - پایگاه خبری و اطلاع رسانی آذرمغان گرمی
دانشگاه اسلامی با وحدت عمیق و عملی حوزه و دانشگاه محقق می‌شود ۰۲ دی ۱۳۹۸
امام جمعه گرمی:

دانشگاه اسلامی با وحدت عمیق و عملی حوزه و دانشگاه محقق می‌شود

امام جمعه شهرستان گرمی گفت: دانشگاه صد درصد اسلامی با وحدت عمیق و عملی حوزه و دانشگاه محقق می‌شود.