اقتصاد دستوری
اقتصاد دستوری حرکت در بیراهه است ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

اقتصاد دستوری حرکت در بیراهه است

استاد اقتصاد دانشگاه‌های اردبیل گفت: اقتصاد دستوری حرکت در بیراهه‌ای است که هیچ نتیجه و ثمره‌ای به همراه ندارد.