اقتصاد خانوار
۳۸ درصد واحدهای کم‌دوام روستایی اردبیل مقاوم‌سازی شدند ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

۳۸ درصد واحدهای کم‌دوام روستایی اردبیل مقاوم‌سازی شدند

مدیرکل بنیاد مسکن اردبیل با تاکید بر اینکه تولید مسکن در مناطق شهری و روستایی به تقویت اقتصاد خانواده‌ها کمک شایانی کرده است، گفت: ۳۸ درصد واحدهای کم‌دوام روستایی استان مقاوم‌سازی شدند.