افزایش قیمت ها
داستان صف‌های طولانی نان در اردبیل / عوامل شایعه‌ساز به افزایش صف‌های طولانی 23 اردیبهشت 1401

داستان صف‌های طولانی نان در اردبیل / عوامل شایعه‌ساز به افزایش صف‌های طولانی

داستان صف‌های طولانی برای تهیه ارزاق عمومی گویی تمام‌نشدنی است و این بار کمبود آرد و تولید نان مردم را به این صف‌های طولانی کشیده است.