اسکان
آمادگی ۱۴۴ مدرسه برای اسکان فرهنگیان در اردبیل 20 خرداد 1398

آمادگی ۱۴۴ مدرسه برای اسکان فرهنگیان در اردبیل

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: از ۲۵ خرداد سال‌جاری اسکان فرهنگیان در۱۴۴ مدرسه استان اردبیل آغاز می‌شود.