استخدامسال ۹۸
هفتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سال۱۳۹۸ 12 شهریور 1398

هفتمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سال۱۳۹۸

هفتمين آزمون‌ استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در نیمه دوم آبان ماه سال 1398 توسط سازمان سنجش آموزش کشور به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.