استاندارد ملی
کشاورزان در خرید ادوات تنها به علامت استاندارد اکتفا نکنند 21 آبان 1401

کشاورزان در خرید ادوات تنها به علامت استاندارد اکتفا نکنند

دریوش، کارشناس توسعه بازار شرکت یزد پلی اتیلن گفت: کشاورزان در خرید تجهیزات و ادوات کشاورزی صرفا به علامت استاندارد اکتفا نکنند.