ارودی تیم ملی
تیم ملی شنا در استان اردبیل اردو زد 27 اردیبهشت 1398

تیم ملی شنا در استان اردبیل اردو زد

تیم ملی شنا اردوی خود را در استان اردبیل برپا کرده و این شناگران باشور و نشاط خاصی تمرینات خود را پشت سر می‌گذارند.