اردوهای جهادی
اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه‌های گرمی در نوروز ۱۴۰۰ 13 فروردین 1400

اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه‌های گرمی در نوروز ۱۴۰۰

اردوی جهادی دانشجویی نوروز 1400 با همکاری گروه جهادی امام راحل(ره) بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز گرمی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در عرصه عمرانی برگزار شد.