اراضی
سندسازی و تصرف یکی از بهترین اراضی شهرداری در اردبیل 19 دی 1397
دادستان اردبیل:

سندسازی و تصرف یکی از بهترین اراضی شهرداری در اردبیل

دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل از سند سازی و تصرف یکی از بهترین اراضی شهرداری در اردبیل خبرداد.