اراضی گرمی
پنج هزار هکتار از اراضی ملی گرمی رفع تداخل می‌شود 13 شهریور 1398
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل:

پنج هزار هکتار از اراضی ملی گرمی رفع تداخل می‌شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از رفع تداخل بیش از پنج هزار هکتار از اراضی ملی و مستثنیات در شهرستان گرمی خبر داد.