اخراج
دایی از سایپا اخراج شد 13 اردیبهشت 1398

دایی از سایپا اخراج شد

باشگاه سایپا به دلیل مصاحبه بعد از بازی با ذوب آهن ، علی دایی را از این باشگاه اخراج کرد.