اخراج سفیر
اخراج قریب الوقوع سفیر پاریس از پاکستان ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخراج قریب الوقوع سفیر پاریس از پاکستان

پاکستان درحالی قصد دارد در اعتراض به اقدامات موهن فرانسه علیه مقدسات اسلامی سفیر پاریس را اخراج کند که مدعیان جهان اسلام در کشورهای عربی در قبال اقدامات مذکور همچنان مُهر سکوت به لب زده‌اند.