اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش دست دوز
پاپوش دوزی 03 شهریور 1400

پاپوش دوزی

گیوه کفش دیرینه بسیاری از اقوام ایرانی به ویژه زاگرس نشینان از جمله اقوام ترک و لر بوده است. انتهای پیام/ منبع