آثار طبیعی ملی
درخت گردوی کهنسال قوزلو در فهرست میراث طبیعی کشور قرار گرفت 30 فروردین 1400
رییس میراث فرهنگی گرمی:

درخت گردوی کهنسال قوزلو در فهرست میراث طبیعی کشور قرار گرفت

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گرمی از ثبت درخت گردوی کهنسال روستای قوزلو در فهرست میراث طبیعی کشور خبر داد.