بایگانی‌های آب غسالخانه - پایگاه خبری و اطلاع رسانی آذرمغان گرمی
قطعی آب غسالخانه اله‌درق ۰۵ شهریور ۱۳۹۹
پیام مخاطب

قطعی آب غسالخانه اله‌درق

آب غسالخانه محله اله درق قطع شده است.