آب شیرین کن
تصفیه آب با آب شیرین کن ایرانی با یک سوم قیمت بین المللی ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

تصفیه آب با آب شیرین کن ایرانی با یک سوم قیمت بین المللی

به گزارش آذرمغان به نقل از مهر، به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، علی اشرف مدرس مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان گفت: در برنامه ۵ ساله توسعه، مقرر شده است که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری محقق شود. در این زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان پیشرو هستند و ما […]