آبیاری مدرن
۸۰ درصد نهاده‌های کشت پاییزه تأمین شده است| توسعه آبیاری مدرن در ۱۰ هزار هکتار  ۰۹ شهریور ۱۴۰۰

۸۰ درصد نهاده‌های کشت پاییزه تأمین شده است| توسعه آبیاری مدرن در ۱۰ هزار هکتار 

اسدالله محسن‌زاده در گفت‌و گو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، اظهار کرد: محدوده کشت و صنعت مغان در طراحی اولیه ۶۰ هزار هکتار تعریف شده بود که با گذشت زمان و واگذاری به عشایر منطقه و شرکت پارس در حال حاضر ۲۷ هزار هکتار مساحت کشت و صنعت و دامپروری مغان است که ۲۳ هزار […]