تفرقه افکنی ممنوع! ۲۴ آبان ۱۳۹۹

تفرقه افکنی ممنوع!

هر اقدامی که وحدت و اتحاد سه بخش انگوت، موران، مرکزی را هدف قرار گیرد، اگر مغرضانه نباشد حماقت و اگر با مقاصد خاص صورت گیرد قطعا خیانت است.

بایگانی‌های یادداشت - صفحه ۵ از ۵ - پایگاه خبری و اطلاع رسانی آذرمغان گرمی
چیزی یافت نشد !