پتانسیل بالقوه گردشگری پاییزه گرمی با همین چیزهای ساده می‌تواند بالفعل شود؛ گردشگر در وسط طبیعت امکانات نمی خواهد، اماکن اقامتی را در داخل شهر تقویت کنید. هیچ یک از مناطق گردشگری استان بی عیب نیست.

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، ظرفیت گردشگری در فصل پاییز که بهار دومی در گرمی مغان می‌بینیم، نباید مغفول بماند. کار سختی هم نیست، دولت اگر همت کند و راه‌های مواصلاتی بخصوص بخش موران را ترمیم کند و از سوی دیگر اماکن اقامتی شهر گرمی افزایش یابد قطعاً گرمی در پائیز قطب گردشگری خواهد بود.

 پتانسیل بالقوه گردشگری پائیزه گرمی با همین چیزهای ساده می‌تواند بالفعل شود. گردشگر در وسط طبیعت امکانات نمی‌خواهد، اماکن اقامتی را در داخل شهر تقویت کنید. هیچ یک از مناطق گردشگری استان بی‌عیب نیست.

 تنها لازم است مثل شهرهایی همچون مشکین‌شهر که در همین یک دهه متحول شدند، نگاه خودمان با پذیرش و استقبال از گردشگران تغییر یابد و با دعوت از چندین گروه گردشگری نگاه همه گردشگران کشور را جذب کنیم.

 انتهای پیام/

  • نویسنده : علی قاسمیان