مسئول موزه های استان اردبیل از اهدای هشت شی تاریخی به موزه مردم شناسی این استان توسط حامیان میراث فرهنگی خبر داد.

فردین عینی، مسئول موزه های استان اردبیل با اعلام این خبر تصریح کرد: در نیمه نخست امسال با اقدامی تحسین برانگیز از سوی مردم فرهنگ دوست اردبیل، اشیا تاریخی به موزه مردم شناسی اردبیل اهدا شد.

وی اضافه کرد: این آثار شامل اسلحه سرپر مربوط به دوره قاجار، تصدیق(گواهی نامه) دوچرخه پایی پهلوی اول، کارت انتخاباتی مجلس موسسان پهلوی اول، کارت اشتغال به تحصیل پهلوی اول و دفترچه ارکان حرب کل قشون (کتابچه نظامی) است.

مسئول موزه های استان اردبیل تاکید کرد: سایر اشیا شامل دفترچه محاسباتی نظامی(جیره نظامی، حقوق نظامی، انعامات، فوق العاده خرج سفر) پهلوی اول و سند ازدواج پهلوی اول و کارت مخصوص تلفیق واکسن با پهلوی اول است.

به گفته عینی اشیا اهدایی با نام اهداکننده در موزه مردم شناسی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی با تقدیر از اقدام شهروندان تصریح کرد: اهدای اشیا تاریخی می تواند در معرفی هر چه بیشتر تاریخ و فرهنگ استان تاثیرات مطلوب به دنبال داشته باشد.