رئیس سازمان خصوصی‌سازی: رحمتی، رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: تأمین سرمایه در شرایط تورمی باید از طریق بورس انجام شود نه بانک‌ها. جز از راه حضور در بورس نمی‌توان اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران را جلب کرد. انتهای پیام/ منبع خبر: بازار

باید تمام شرکت‌های دولتی و خصوصی را به بورس بیاوریم

رئیس سازمان خصوصی‌سازی:

رحمتی، رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: تأمین سرمایه در شرایط تورمی باید از طریق بورس انجام شود نه بانک‌ها. جز از راه حضور در بورس نمی‌توان اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران را جلب کرد.

انتهای پیام/
منبع خبر: بازار